دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی مورخ 05-03-98

عضو محترم کمیسیون فرآورده های روغنیبا سلام

احتراماً دستور جلسه کمیسیون روغن را که در روز یک شنبه مورخ 98/03/05  تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.
با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

۴ خرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۵۵