نرخ حمل نفت، مشتقات و فرآورده های نفتی

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 2865/43/ص مورخ 98/03/19 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "نرخ حمل نفت، مشتقات و فرآورده های نفتی" جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۱ خرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۵۵