الزام ثبت آمار تولید، صادرات و اشتغال واحدهای صادرکننده مشتقات نفتی

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 13371/102 مورخ 98/03/20 رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در خصوص "الزام ثبت آمار تولید، صادرات و اشتغال واحدهای صادرکننده مشتقات نفتی" جهت آگاهی و توجه لازم ایفاد می گردد.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۱ خرداد ۱۳۹۸ ۱۴:۲۵