معرفی سایت اینترنتی بورس دولتی کالا و مواد خام ترکمنستان

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 2963/43/ص مورخ 98/03/21 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص معرفی سایت اینترنتی بورس دولتی کالا و مواد خام ترکمنستان جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۰۵