فراخوان کارگاه آموزشی موارد مالیاتی مرتبط با عملیات عملکرد سال 1397 فعالان اقتصادی

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 9526/ICC مورخ 98/03/26 دبیرخانه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی "موارد مالیاتی مرتبط با عملیات عملکرد سال 1397 فعالان اقتصادی" در روز دوشنبه مورخ 98/04/10 جهت استحضار و بهره وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۴۶