برگزاری دوره آموزشی "برنامه ریزی استراتژیک در تشکل ها"

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 3271/43/ص مورخ 98/03/29 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری دوره آموزشی "برنامه ریزی استراتژیک در تشکل ها" جهت استحضار و بهره وری لازم ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۱ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۵۲