لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 3263/43/ص مورخ 98/03/29 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم" جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۱۴