پنجمین دوره کنگره راهبردی نفت و نیروی ایران

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 98109/م ف 201 مورخ 98/03/26 دبیر محترم باشگاه نفت و نیرو در خصوص برگزاری "پنجمین دوره کنگره راهبردی نفت و نیروی ایران" در تاریخ 16 الی 18 مهرماه 1398 جهت استحضار ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۳ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۵۶