ابلاغیه بخشنامه معافیت تجدید ارزیابی طبق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 30/98/200 مورخ 98/04/03 رئیس کل محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ بخشنامه معافیت تجدید ارزیابی طبق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۹ تیر ۱۳۹۸ ۱۰:۲۲