برگزاری همایشی به مناسبت پایان ماموریت سفیر جمهوری چک در ایران

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 5202//98/الف ت مورخ 98/04/04 مدیر محترم تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص برگزاری همایشی به مناسبت پایان ماموریت سفیر جمهوری چک در ایران به منظور بررسی راه های توسعه روابط تجاری- اقتصادی با کشور جمهوری چک در روز چهارشنبه مورخ 98/04/26 جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۰ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۰۵