درخواست اعلام نظر در خصوص موانع و راهکارهای توسعه روابط تجاری با روسیه

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 3670/43/ص مورخ 98/04/09 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر درخواست اعلام نظر در خصوص "بررسی و احصاء موانع و راهکارهای توسعه روابط با روسیه و ایجاد انسجام و همگرایی در فعالیت های مرتبط تجار، سازمان ها و ارگان ها" جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۰ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۱۰