درخواست تهیه گزارش کارشناسی در خصوص پیشنهاد ضرایب مالیاتی و اصلاح آن

مهم و فوری


اعضاء محترم اتحادیه
 

با سلام؛
پیرو نامه شماره 23466/1398/ مورخ 1398/03/04، با ارسال مجدد تصویر نامه شماره 3009/98/الف ت مورخ 98/03/01 معاون محترم کسب و کار اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران مبنی بر درخواست تهیه گزارش کارشناسی در خصوص پیشنهاد ضرایب مالیاتی و اصلاح آن جهت طرح در "کمیسیون تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات" خواهشمند است، با توجه به اهمیت موضوع نظرات خود را حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 98/04/12 به دبیرخانه اتحادیه اعلام نمایید.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۳۴