آخرین فرصت برای اعلام نامزدی در انتخابات هیئت‌مدیره


اطلاعیه چهارم
بسیار مهماعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
پیرو اطلاعیه شماره 23939/1398 مورخ 98/03/29، به استحضار می رساند، آخرین فرصت اعلام آمادگی برای نامزدی در انتخابات هیئت‌مدیره پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ 98/04/11 (امروز) است. بنابراین از آن دسته اعضایی که تمایل دارند، به‌عنوان نامزد در انتخابات هیئت‌مدیره شرکت نمایند، درخواست می‌شود، مراتب آمادگی خود را ضمن ارسال مستندات زیر به‌صورت فیزیکی به دبیرخانه اتحادیه اعلام نمایند. بدیهی است به درخواست‌هایی که پس از تاریخ مذکور به اتحادیه ارسال شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مستندات لازم:
1. اصل نامه اعلام نامزدی در انتخابات هیئت‌مدیره بر روی سربرگ و با مهر و امضاء معتبر شرکت
2. تصویر آخرین آگهی تغییرات مدیران
3. تصویر کارت بازرگانی دارای اعتبار
4. رزومه کاری و سوابق اجرایی
5. برنامه پیشنهادی


باتقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل


۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۳۹