گردهمایی بزرگ صاحبان صنایع و تجار ایران و عراق

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر اطلاعیه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق مورخ 98/04/10 در خصوص "گردهمایی بزرگ صاحبان صنایع و تجار ایران و عراق" در روز شنبه مورخ 98/04/15 جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۵۳