بیست و هشتمین دوره نمایشگاه بین المللی داکار- سنگال

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 3778/43/ص مورخ 98/04/10 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری "بیست و هشتمین دوره نمایشگاه بین المللی داکار- سنگال" در تاریخ 23 آذر الی 10 دی ماه سال جاری جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۱۲:۰۴