ابطال کدهای استانداردسازی شده مصوب قبل از مهرماه 1395

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 9808408 مورخ 98/04/08 معاونت محترم ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد استان قزوین در خصوص ابطال کدهای استانداردسازی شده مصوب قبل از مهرماه 1395 جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۲ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۳۵