برگزاری نشست جهت حضور در همایش اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 3923/43/ص مورخ 98/04/12 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری نشستی جهت حضور در اولین همایش اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر و نمایشگاه فناوری های نوین خزر در روز چهارشنبه مورخ 98/04/19 جهت استحضار ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل
۱۵ تیر ۱۳۹۸ ۱۵:۳۷