درخواست ارائه اطلاعات صادراتی صادرکنندگان

خیلی مهم


اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
احتراماً نظر به مذاکرات جلسات تخصصی اتحادیه با اداره صادرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با عنایت به اهمیت جمع¬آوری اطلاعات صادراتی صادرکنندگان، خواهشمند است، در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرم پیوست (دریافت شده از سوی بانک مذکور) و ارسال آن به دبیرخانه اتحادیه از طریق آدرس ایمیل mail@opex.ir اقدام فرمایید.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۱۸ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۱۳