صدور احکام رسمی برای نمایندگان اتحادیه جهت حضور در هیئت های حل اختلاف مالیاتی استان تهران و البرز

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
با پیگیری‌های بعمل آمده از سوی اتحادیه و موافقت و مساعدت سازمان امور مالیاتی شهر و استان تهران و البرز، بدینوسیله به آگاهی می‌رساند، اعضاء محترم از تاریخ 97/10/06 به مدت یکسال می‌توانند، از حضور نمایندگان رسمی اتحادیه در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع بند (3) ماده (244) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن استفاده نمایند.
در این خصوص ضرورت دارد “اعضاء محترم به هنگام ارائه اعتراض و ارسال پرونده‌های مالیاتی به هیئت‌های حل اختلاف دارایی درخواست رسمی خود را مبنی بر حضور نمایندگان اتحادیه در جلسه‌های هیئت‌های موصوف را به سازمان‌های امور مالیاتی ارائه نمایند”.

نمایندگان رسمی اتحادیه در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی شهر و استان تهران و البرز
 جناب آقای احمد ابوترابی گاه
 جناب آقای سید سعید آقایی راد
 جناب آقای حسن تاجیک خاوه
 جناب آقای علی چرمچی
 خانم سکینه حسینی شیرتری
 جناب آقای سعید رفیعی فر
 جناب آقای احمد صرامی فروشانی
 جناب آقای شهرام عبدوس
 جناب آقای رضا فخاری
 جناب آقای مرتضی کوهنورد
 جناب آقای علی‌اصغر محجوب
 جناب آقای حسین محی‌الدین

 

باتقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل


۱۸ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۱۸