اطلاعیه ششم- گزارش عملکرد هیئت‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه، گزارش مالی سال 1397 و پیش‌بینی بودجه سال جاری

اطلاعیه ششم


اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
احتراماً با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه اتحادیه در تاریخ 98/04/25، ضمن ارسال تصویر آگهی مجمع که در روزنامه فرصت امروز شماره 1337 در تاریخ 03 تیر ماه 1398 به چاپ رسیده است، به پیوست تصویر گزارش عملکرد هیئت‌مدیره، گزارش مالی سال 1397 و پیش‌بینی بودجه سال جاری که به‌منظور ارائه به مجمع عمومی تهیه شده است، جهت آگاهی ایفاد می‌گردد.


باتقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۱۹ تیر ۱۳۹۸ ۱۲:۴۶