معرفی جناب آقای سید ابوالقاسم هاشمی کاندید هیات مدیره دور نهم اتحادیه

معرفی جناب آقای سید ابوالقاسم هاشمی کاندید هیات مدیره دور نهم اتحادیه

جناب آقای سید ابوالقاسم هاشمی مدیرعامل شرکت سامان شیمی

 

1- از تاریخ 1364/1/1 تا 1370 با عنوان مدیر عامل شرکت بازرگانی سامان پارت (نماینده انحصاری کمپانی واگنرآمریکا) ;
2- از سال 1370 تا 1379 به مدت 10 سال با عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سامان شیمی;
3- از سال 1379 تاکنون با عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سامان شیمی;

- همچنین نامبرده عضو تشکلهای شرکت تعاونی مروارید مشکین وانجمن صنایع بازیافت نیزمی باشد.


۲۲ تیر ۱۳۹۸ ۰۹:۱۱