معرفی جناب آقای بابک اجلال نوبریان کاندید هیات مدیره دور نهم اتحادیه

معرفی جناب آقای بابک اجلال نوبریان کاندید هیات مدیره دور نهم اتحادیه

جناب آقای بابک اجلال نوبریان مدیر عامل شرکت پترو زیست البرز


سوابق کاری:

مدیر عامل شرکت کهن سامان آریا

رئیس هیئت مدیره شرکت کهن سامان آریا

مدیر بازرگانی شرکت تجهیز نیروی زنگان

رئیس هیئت مدیره شرکت تجهیز نیروی زنگان

مدیر عامل شرکت تجهیز نیروی زنگان

رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی پترو تجارت بابک

نائب رئیس هیات مدیره شرکت پلیمر پارس هرمزان

مدیرعامل شرکت پتروزیست البرز

فعالیتهای تخصصی

سرمایه گذاری و مشارکت در بخشهای فراورده های نفتی

تولید فراورده های نفتی

واردات و صادرات و ‌انجام هرگونه عملیات بازرگانی در زمینه فرآورده‌های نفتی 

سرمایه گذاری و مشارکت در بخش مسکن و احداث طرحهای ساختمانی

حمل و نقل مستقیم کالاهای صادراتی و وارداتی بوسیله وسایل نقلیه شرکت

اهداف و برنامه های پیشنهادی:

- تلاش در جهت بهبود استاندارد سازی

- تلاش در جهت بهبود نحوه صادرات فرآورده های نفتی

- تلاش در جهت بهبود گفتمان ارز حاصل از صادرات فرآورده های نفتی

- تلاش در رابطه با نحوه کارشناسی محموله های صادراتی


 

۲۲ تیر ۱۳۹۸ ۰۹:۱۲