طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 4261/43/ص مورخ 98/04/19 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار" جهت استحضار و اعلام نظر ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۲۲ تیر ۱۳۹۸ ۱۲:۰۶