نهاوندیان: صادرات را نباید مشمول ممنوعیت کنیم

نهاوندیان: صادرات را نباید مشمول ممنوعیت کنیم
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه صادرات را نباید مشمول ممنوعیت کنیم، تصریح کرد: وقتی که دشمنان تحریم کرده اند نباید خودمان صادرات را مشمول ممنوعیت کنیم. ممنوعیت صادرات که تحریم کنندگان به دنبال آن هستند معنایی ندارد. مشکل ما کمبود درآمد ارزی نبوده است مشکل ما نحوه مدیریت شرایط ویژه است که مهم این است که وقتی در شرایط ویژه قرار می گیریم همه با همدلی و هماهنگی جواب دهیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه نحوه برخورد نسبت به چالش و تحریم ها بسیار مهم است گفت: صادرات را نباید مشمول ممنوعیت کنیم.

به گزارش مهر، محمد نهاوندیان بعد از ظهر دوشنبه در همایش قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که در سالن جلسات اتاق بازرگانی استان برگزار شد، با بیان اینکه نحوه برخورد نسبت به چالش و تحریم ها بسیار مهم است، اظهار داشت: در شرایط ویژه همدلی برای قانونمند کردن اقتصاد ایران باید بیشتر باشد و صادرات را نباید مشمول ممنوعیت کنیم.

وی با بیان اینکه شرایط دولت سالاری باید به مردم سالاری باز گردد، انتقاد کرد: ممنوعیت صادرات که تحریم کنندگان به دنبال آن هستند معنایی ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در شرایط تحریم بهترین پاسخ ما به تحریم کنندگان، ایجاد اعتماد بیشتر به فعالان اقتصادی و مردم است.

نهاوندیان تصریح کرد: در شرایط تحریم اگر نگاه به فعالان اقتصادی سوء ظن باشد، این نگاه عدم راندمان اقتصادی و سرمایه اقتصادی را بسیار پایین می آورد.

هوشمندانه باید با مسائل برخورد کنیم


وی با تاکید بر اینکه به توانمند سازی بخش خصوصی باید باور داشته باشیم، اضافه کرد: هوشمندانه باید با مسائل برخورد کنیم و روش را باید درست انتخاب کنیم و هم اکنون زمان اعتماد به بخش خصوصی است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه صادرات را نباید مشمول ممنوعیت کنیم، تصریح کرد: وقتی که دشمنان تحریم کرده اند نباید خودمان صادرات را مشمول ممنوعیت کنیم.

نهاوندیان تصریح کرد: این کار را نباید با ممنوعیت صادرات معالجه کنیم بلکه باید با عوارض معالجه کنیم.

وی با بیان این سئوال مبنی بر اینکه آیا دربرخورد با چالش های کوتاه مدت و مقطعی واکنش ها باید با استراتژی بلند مدت باشد یا معکوس آن اضافه کرد: برخوردها باید هوشمندانه و برنامه ریزی شده باشد.

نحوه برخورد ما با چالش های پیش رو بسیار مهم است

وی با بیان اینکه نحوه برخورد ما با این چالش های پیش رو بسیار مهم است، اضافه کرد: اقتصاد ما مشکلاتی دارد که بیش از سوء تدبیرها بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه ما در گذشته و در شرایط کنونی کمبود ارز نداریم، گفت: باید هوشیاری لازم را داشته باشیم که از شرایط موجود بهترین استفاده را کنیم.

وی ادامه داد: 20 میلیارد دلار درآمد پتروشیمی و درآمد صادرات غیرنفتی ما 15 میلیارد دلار بوده است.

نهاوندیان گفت: مشکل ما کمبود درآمد ارزی نبوده است مشکل ما نحوه مدیریت شرایط ویژه است که مهم این است که وقتی در شرایط ویژه قرار می گیریم همه با همدلی و هماهنگی جواب دهیم.

هدف باید توانمندسازی و اعتماد و تقویت تشکل های بخش خصوصی باشد

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: هدف باید توانمندسازی و اعتماد و تقویت تشکل های بخش خصوصی باشد.

وی افزود: ما در اتاق ها وظیفه داریم فضای تعاملی ایجاد کنیم و اتاق محل سکوت و غر نباید باشد بلکه باید محل مشورت عالمانه، مستدل و مستقل باشد.

صفت مهاجرپذیری البرز در پویایی بافت اجتماعی و اقتصادی کرج موثر بوده است

رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: صفت مهاجرپذیری البرز در پویایی بافت اجتماعی و اقتصادی کرج موثر بوده است که باید از آن استفاده کنیم و اتاق البرز یکی از پرکار ترین اتاق ها خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: جلسه با هیئت اقتصادی آلمان و قائم مقام فدرال آلمان و مدیر بخش وزارت اقتصادی داشتیم که در آنجا این بحث مطرح شد که آینده اقتصاد جهانی و حل مشکلات اقتصاد پردرآمد مرهون این است که این اقتصاد ارتباطاتشان را با اقتصاد نوظهور که بزرگترین بازار را دارند باید تجدید مهندسی کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: جهان دیگر شرایطی را ندارد که هیچ اقتصادی به تنهایی و بی ارتباط با اقتصاد دیگر برنامه توسعه ملی بریزد که این امر برای اقتصاد چین، آمریکا، ایران و اقتصادهای کوچک دنیا هم صادق است.

نهاوندیان با اشاره به اینکه تئوری سیکل محصول، افزود: اقتصاد اروپا باید سرمایه گذاری در دیگر مکان ها را مهیا کند تا بخش مالی خود را رونق دهد که رونق هم افزا می شود به این دلیل است که تحریم ها جواب نمی دهد.
۱۶ آبان ۱۳۹۱ ۰۰:۰۶