طرح الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به حذف سود و جرائم مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 4727/43/ص مورخ 98/04/26 معاون محترم تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "طرح الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به حذف سود و جرائم مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان" جهت استحضار ارسال می‌شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۰۰