لایحه اصلاح بند الف تبصره 11 ماده واحده بودجه سال 98

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 4726/43/ص مورخ 98/04/24 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "لایحه اصلاح بند الف تبصره 11 ماده واحده بودجه سال 98" جهت استحضار ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۰۶