اعزام هیئت تجاری به اولین همایش اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره م الف ب ب/2/183394 مورخ 98/04/29 مدیرکل محترم اداره اروپا، آمریکا و کشورهای همسایه دریای خزر وزارت نفت در خصوص اعزام هیئت تجاری در حاشیه اولین همایش اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر به کشور ترکمنستان جهت استحضار و بهره وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۱۰