نسخه جدید دستورالعمل اجرایی دوره کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی

اعضاء محترم اتحادیه
 

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 6710/98/الف ت مورخ 98/04/25 مدیر محترم تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص "نسخه جدید دستورالعمل اجرایی دوره کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی" جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۱۸