فراخوان سمینار چگونگی مبارزه با جنایات مالی در سیستم مالی

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 9571/ICC مورخ 98/04/25 دبیرخانه محترم کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) در خصوص برگزاری "سمینار چگونگی مبارزه با جنایات مالی (پول شویی، تامین مالی تروریسم و...) در سیستم مالی" در تاریخ 22 و 23 مردادماه 1398 جهت استحضار و بهره وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۲۸