اطلاعات در خصوص سایت مناقاصات الجزایر

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
یه پیوست تصویرنامه شماره 13719/430/98 مورخ 98/04/24 مدیرکل محترم دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص اطلاع رسانی سایت مناقاصات الجزایر جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۳۲