برگزاری همایش "آینده کار و کار آفرینی جوانان در ایران"

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 4743/1/10/ص مورخ 98/04/26 نایب رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری همایش "آینده کار و کار آفرینی جوانان در ایران" مورخ 05/05/98 جهت استحضار ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۱۵:۰۵