دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی مورخ 06-05-98

عضو محترم کمیسیون فرآورده های روغنی


با سلام

احتراماً دستور جلسه کمیسیون روغن را که در روز یک شنبه مورخ 98/05/06  تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.با احترام،

دبیرخانه اتحادیه
۱ مرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۳۰