درخواست ارائه نظرات در خصوص ویرایش چهارم دستورالعمل صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کار آفرینی

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 4991/43/ص مورخ 98/05/02 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر درخواست ارائه نظرات در خصوص ویرایش چهارم دستورالعمل صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کار آفرینی جهت استحضار ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۵:۲۸