دوره آموزشی "تدوین استراتژی تحقیقات و توسعه"

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 5192/43/ص مورخ 98/05/06 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری دوره آموزشی "تدوین استراتژی تحقیقات و توسعه" در تاریخ 9 و 16 مردادماه 1398 جهت استحضار و بهره وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۸ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۱۵