اعلام عضویت در کمیسیون های اصلی و فرعی اتحادیه

مهم


اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
احتراماٌ با عنایت به مفاد مواد 3 و 4 آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره کمیسیون‌های تخصصی اتحادیه، خواهشمند است، چنانچه تمایل به تغییر عضویت به صورت اصلی و یا مهمان در کمیسیون های اتحادیه دارند، مراتب را حداکثر تا پایان واقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/05/16 به دبیرخانه اتحادیه اعلام فرمایید.

ماده 3- عضویت در کمیسیون‌های تخصصی به‌صورت اصلی و مهمان است.
تبصره 1: هر عضو کمیسیون می‌تواند، تنها به‌عنوان عضو اصلی همان کمیسیونی که عضویت آن عضو را موردپذیرش قرار داده است، انتخاب شود؛ ولیکن عضویت اعضاء در سایر کمیسیون‌های تخصصی به‌عنوان عضو مهمان حداکثر برای 2 کمیسیون مجاز است.
تبصره 2: اعضاء می‌بایست، درخواست عضویت در کمیسیون‌ها را به هنگام تشکیل پرونده عضویت در اتحادیه کتباً به دبیرخانه اتحادیه ارائه نمایند.
تبصره 3: تغییر کمیسیون اصلی بنا به درخواست عضو و ضمن ارائه مدارک و مستندات مثبت دال بر فعالیت در زمینه کمیسیون مورد درخواست (از قبیل اظهارنامه صادراتی، ....) و با تأیید دبیرخانه اتحادیه امکان‌پذیر است.
ماده 4- حضور اعضاء اصلی در جلسه‌های کمیسیون با داشتن حق رأی است، ولیکن اعضاء مهمان بدون حق رأی خواهند بود.
تبصره 1: حضور اعضاء هیئت‌مدیره در جلسه‌های کمیسیون مشمول همین بند خواهد بود.
تبصره 2: ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اعضاء مهمان و طرح آن در جلسه‌های کمیسیون به‌صورت نوشتاری و شفاهی با صلاحدید هیئت‌رئیسه کمیسیون می‌تواند در دستور جلسه قرار گیرد.

باتقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۸ مرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۰۰