رییس کل گمرک ایران:واگذاری برخی امور اجرایی گمرک به بخش خصوصی

رییس کل گمرک ایران:واگذاری برخی امور اجرایی گمرک به بخش خصوصی
رییس کل گمرک ایران گفت: آیین‌نامه واگذاری برخی از امور اجرایی گمرک به بخش خصوصی از جمله تجهیزات کنترلی، انبارداری و توزین کالاها تدوین شده است.
عباس معمارنژاد گفت: در راستای اجرای اصل 24 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی ‌بر واگذاری بخش تصدیگری دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، آیین‌نامه واگذاری برخی از امور اجرایی در بخش‌های مختلف گمرک از جمله تجهیزات کنترل نامحسوس، خدمات دستگاه‌های ایکس‌ری، انبارداری، توزین، آموزش و پژوهش و پشتیبانی فناوری تدوین شده است و انتظار می‌رود با ورود بخش خصوصی به این عرصه‌ها، تحول چشمگیری در اجرای امور گمرکی به‌ وجود آید.
۱۷ آبان ۱۳۹۱ ۰۰:۰۷