برگزاری همایش تجاری ایران و کوبا

اعضاء محترم اتحادیه
موضوع: 

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 5522/43/ص مورخ 98/05/12 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری "همایش تجاری ایران و کوبا" در روز شنبه مورخ 98/05/19 جهت استحضار ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۴ مرداد ۱۳۹۸ ۱۵:۱۳