هزینه تایید اسناد تجاری در سفارت عراق

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 475 مورخ 98/05/19 رایزن محترم بازرگانی سفارت جمهوری عراق در خصوص هزینه تایید اسناد تجاری جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۲۰ مرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۲۳