طرح سیاستها و برنامه¬ های اشتغال زایی و توسعه کارآفرینی در سال 1398

اعضاء محترم اتحادیه
 

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 5798/43/ص مورخ 98/05/19 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر درخواست اعلام نظر در خصوص طرح مقدماتی "سیاست¬ها و برنامه¬های اشتغال زایی و توسعه کارآفرینی در سال 1398" جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۰ مرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۲۷