رفع ابهام برخی از بانک ها و یکسان سازی نحوه عملکرد آنها

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 5989/43/ص مورخ 98/05/23 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "رفع ابهام برخی از بانک¬ها و یکسان¬ سازی نحوه عملکرد آنها" جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۱۴