اعلام تعطیلی دبیرخانه اتحادیه در روز چهارشنبه مورخ 30-05-98

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
احتراماً بدینوسیله به آگاهی می رساند، دبیرخانه اتحادیه در روز چهارشنبه مورخ 98/05/30 تعطیل است.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۵۴