هیئت رئیسه کمیسیون شیمیایی و گاز انتخاب شد

هیئت رئیسه کمیسیون شیمیایی و گاز انتخاب شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس در جلسه کمیسیون شیمیایی و گاز مورخ 27-5-98 که با هدف بررسی مشکلات صادراتی اعضاء برگزار شد، انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون شیمیایی و گاز با کاندیداتوری 5 تن از اعضاء به نام های آقایان شهریاری، عسکرزاده، صادقی، رضانیا و قوزیوند انجام شد و پس از شمارش آراء به ترتیب آقایان عسکرزاده بعنوان رئیس، شهریاری نایب رئیس اول و صادقی نائب رئیس دوم انتخاب شدند.

رسانه جدید


۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۴۰