چرا صادرات گاز ترکمنستان به ایران قطع شد

چرا صادرات گاز ترکمنستان به ایران قطع شد
امروز وزیر نفت کشورمان از قطع کامل صادرات گاز ترکمنستان به ایران خبر داد و اظهار کرد که شرکتهای پخش فرآورده‌های نفتی در استانهای مختلف باید برای تامین سوخت زمستانی با شرکت‌های گاز استانی هماهنگی لازم را داشته باشند.
خبر قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران با پیش بینی که وزیر نفت و دیگر کارشناسان از زمستان پیش رو می کنند ، کمی نگران کننده به نظر می رسد .
صادرات گاز ترکمنستان به ایران به سال 1383 برمی گردد . بنا بر قرارداد 25 ساله ایران و ترکمنستان ، صادرات گاز ترکمنستان به ایران از 5.8 میلیارد متر مکعب در سال 1383 شروع شد و تا پیش از قطع ، به 14 میلیارد متر مکعب در سال رسید .
در طول سال های گذشته بارها بین ایران و ترکمنستان بر سر گاز چالش هایی به وجود آمده بود . در زمستان سال 1386 که یک زمستان یخی بود ، ترکمنستان بر سر قیمت ، صادرات گاز به ایران را قطع کرد . در آن زمان ترکمنستان پیشنهاد قیمتی را که داده بود 350 دلار ذر هر 1000 مترمکعب بود و ایران را در موقعیتی قرار داد که مجبور شد قیمت خرید گاز از ترکمنستان را از 75 دلار در هر 1000 متر مکعب به حدود 150 دلار در هر 1000 متر مکعب برساند .
اما از زمانی که ترکمنستان در بهمن ماه پارسال بدون هیچ اعلام قبلی صادرات گاز به ایران را 50 درصد کاهش داد باید ایران متوجه می شد که یک رفتار جدیدی از سوی این شریک تجاری دارد شکل می گیرد . به ویژه آنکه در مهر ماه امسال ، ترکمنستان از قرارداد مشارکتی 700 میلیون دلاری ساخت خط آهنی که ایران را از طریق ترکمنستان به قزاقستان متصل می کرد کنار کشید و اعلام کرد که خود در ساخت این خط آهن سرمایه گذاری خواهد کرد ؛ و متعاقب آن در یک ماه پیش هم اعلام کرد که صادرات گاز به ایران را 52 درصد دیگر کاهش داده است .
این بار چالش ترکمنستان با ایران بر سر گاز قیمت نیست بلکه به نظر می آید فراتر از قیمت است . آیا رفتار ترکمنستان درچارچوب رفتار اتحادیه اروپا یا آمریکا با ایران قرار نگرفته است ؟
۲۴ آبان ۱۳۹۱ ۱۹:۲۲
نکونیوز |