هیئت رئیسه کمیسیون بازرگانان اتحادیه انتخاب شد

هیئت رئیسه کمیسیون بازرگانان اتحادیه انتخاب شد


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس در جلسه کمیسیون بازرگانان اتحادیه مورخ 28-5-98 که با هدف بررسی مشکلات صادراتی اعضاء برگزار شد، انتخابات هیئت رئیسه شیمیایی و گاز با کاندیداتوری 3 تن از اعضاء به نام های آقایان علی محمودی،محمدرضا مجلل و سعید حمزه لو انجام شد و پس از شمارش آراء به ترتیب آقایان علی محمودی بعنوان رئیس، سعید حمزه لو نایب رئیس اول و محمدرضا مجلل نائب رئیس دوم انتخاب شدند.

رسانه جدید

۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۱۸