درخواست تکمیل فرم اطلاعات تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی

خیلی مهم و فوری

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
احتراماً پیرو نامه شماره 24253/1398 مورخ 1398/04/17 مبنی بر درخواست ارائه اطلاعات صادراتی صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی، نظر به مذاکرات جلسات تخصصی اتحادیه با اداره صادرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اعضاء محترم درخواست می شود، با قید فوریت نسبت به تکمیل اطلاعات و ارسال آن از طریق آدرس ایمیل mail@opex.ir اقدام نمایند. بدیهی است، رفع تمهیدات ارزی صادرکنندگان و امکان استفاده از معافیت¬های مالیاتی و مشوق های پیش¬بینی شده در قانون منوط به اعلام اطلاعات مذکور خواهد بود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۶ شهریور ۱۳۹۸ ۱۱:۳۰