تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 6462/43/ص مورخ 98/06/05 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم جهت استحضار ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل
۹ شهریور ۱۳۹۸ ۰۹:۱۲