برگزاری کارگاه آموزشی "بهره وری انرژی و شاخص های اندازه¬گیری در انرژی"

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 6547/43/ص مورخ 98/06/06 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی "بهره وری انرژی و شاخص¬های اندازه¬گیری در انرژی" مورخ 23/06/98 جهت استحضار و بهره وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۹ شهریور ۱۳۹۸ ۰۹:۱۷