معوقات پرداخت مبالغ مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان

اعضاء محترم اتحادیه 

با سلام؛

احتراماً به استحضار می‌رساند، اتحادیه بر اساس مصوب هیئت‌مدیره محترم مورخ 98/06/05 در نظر دارد تا معوقات مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان عضو را مورد پیگیری قرار دهد. بنابراین چنانچه اعضاء محترم باوجود ایفای تعهدات ارزی خود دارای مطالباتی در این زمینه هستند و تاکنون اقدام مؤثری در خصوص بازپرداخت مبالغ از سوی سازمان‌های امور مالیاتی صورت نگرفته است، درخواست می‌شود، موارد را در کوتاه‌ترین زمان با تکمیل جدول زیر به دبیرخانه اتحادیه اعلام نمایند تا موضوع به نحو مقتضی جهت پیگیری به مراجع ذیصلاح منعکس شود.

نام صادرکننده

شناسه ملی

دوره مالیاتی مورد درخواست

مبلغ

اداره امور مالیاتی مربوطه

درصد ایفای تعهدات ارزی

 

 

با تقدیم احترام

 سعید رفیعی فر

دبیرکل

۹ شهریور ۱۳۹۸ ۱۵:۴۱