دستورالعمل اجرایی طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 9601/98/الف ت مورخ 98/06/09 مدیر محترم تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص "دستورالعمل اجرایی طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار" جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۱ شهریور ۱۳۹۸ ۱۰:۱۱