اتحادیه اوپکس : پویایی و اقتدار

اتحادیه اوپکس : پویایی و اقتدار
سیدحمید حسینی مدیرمسئول دنیای انرژی
هیات مدیره دوره نهم اتحادیه باید ضمن ارج نهادن به دستاوردهای اتحادیه و تداوم نقاط قوت به ترمیم نقاط ضعف پرداخته وبطور همزمان برنامه ریزی استراتژیک را جهت گسترش وتداوم فعالیت اعضا در دستور کار قرار دهد.
لازمه موفقیت در این امر اتخاذ رویکردی جدید میباشد که در ذیل به کلیات آن اشاره خواهم نمود، ضمنا ضروریست که در این راستا برای افزایش کارایی سازمانی(efficiency) و ارتقا بهره وری
(effectiveness)بین هیات مدیره ودبیرخانه تقسیم کار گردد ، دبیر کل ودبیرخانه وظیفه اول که همان کارایی سازمانیاست را بعهده گیرند وهیات مدیره به ارتقا بهره وری بنگاهها واتحادیه توجه نماید. امیدوارم با همفکری اعضا هیات مدیره وهمراهی اعضا بتوانیم رویکردها وبرنامه های زیر را عملیاتی نماییم:
الف: شفافیت و پایش: درصورتیکه ما قادر باشیم شفافیت را سرلوحه کار اتحادیه قرارداده وعملکرد اتحادیه در معرض دید اعضا ومعرض قضاوت افکار عمومی ورسانه ها قرار دهیم قادر خواهیم بود با خود کنترلی و پایش عملکرد اعضا اعتماد آنان را جلب کرده وابهاماتی که در بعضی از سازمانها ونهادها درباره عملکرد اعضا وجود دارد برطرف نماییم، لذا برنامه ریزی برای حضور حداکثری اعضا به صورت واقعی ومجازی، پایش عملکرد به صورت هوشمندانه واطلاع رسانی به موقع اخبار اتحادیه از طریق سایت ، نشریه، کانال تلگرام ورسانه های مکتوب وتصویری توسط روابط عمومی ضروری میباشد.
ب:آینده نگری وبازار سازی : در بعضی از کشورها اتحادیه های تخصصی نظیر اوپکس تدوین کننده استراتژی صنعت میباشند، متاسفانه در ایران سازمان برنامه ووزارت نفت هیچکدام برای تدوین استراتژی وتعیین اولویت ها در حوزه پایین دستی نفت، گاز وپتروشیمی اقدام ننموده ولذا صنایع پایین دست دچار روزمرگی و بی برنامگی میباشد، ضروریست که اتحادیه جهت بازار سازی وآینده نگری برای اعضا توجه ویژه نماید وبا توجه به تنگ شدن حلقه تحریم ها( در حوزه پولی، کشتیرانی واسناد) ومحدودیت های زیست محیطی خصوصا در میزان سولفور موجود در فراورده های نفتی اقدام عاجل بعمل آورد وراهکارهایی را جهت عبور از این شرایط در پیش روی اعضا ودولت قرار دهد.
ج: لابی گری وکار جمعی: در این سالها اتحادیه کمتر موفق شده است که از طریق لابی گری با مجلس، قوه قضاییه ودولت به رفع مشکلات اعضا بپردازد وشاید تنها تجربه موفق اتحادیه لغو مالیات بر درآمد صادراتی اعضا در سالهای قبل باشد، ضروریست در این دوره هیات مدیره با استفاده از توان وارتباطات همه اعضا در این رابطه تلاش نماید ، ضمنا اگر اتحادیه موفق گردد در انتخابات آینده مجلس افرادی را به مجلس بفرستد با توجه به ضعف شدید کمیسیون انرژی مجلس میتواند بسیار تاثیر گذار باشد. همچنین در این سالها ما کمتر توانسته ایم راهکارهایی را برای عبور کشور از مشکلات مربوط به صادرات، قاچاق ، بازگشت ارز ، عرصه کالا در بورس وفضای کسب وکار ارایه نماییم ومذاکره جمعی برای حل مشکلات اعضا وشبکه سازی برای اعضا را در دستور کار قرار دهیم.
د:صراحت بیان وگفتمان سازی: تجربه بیش از 15 ساله اتحادیه در همکاری با رسانه ها و بیان صریح مشکلات در ارتقا جایگاه اتحادیه نقش موثری داشته است وضروریست که از تبدیل شدن اتحادیه به ماشین انتقاد از دولت جلوگیری گردد وبا گفتمان سازی ، ابتکار عمل را در دست گرفته ونظام تصمیم سازی را تحت تاثیر قرار دهیم .
ه: توجه به فن آوریهای نوین استارتاپها وآموزش:
این روزها استارتاپ ها در ابعاد گوناگون تاثیر شگرفی بر هر یک از صنایع دارند، قطعا صنعت نفت نیز درآینده مجبور به استفاده از تکنولوژهای نوین در زمینه های زیر میباشد :کسب وکارهای مبتنی بر فن آوریهای اطلاعات، کسب وکار نوپای آینده نگر ،کسب وکارهای نوپای ایجادکننده تحول در بازار . لذا ما هم در اتحادیه برای همگامی با تحولات، باید استارتاپ ها را در صنایع پایین دستی نفت، گاز وپتروشیمی جدی گرفته وبه آن توجه نماییم
و: پیگیری جهت ایجاد سازمان تنظیم قوانین ومقررات در صنعت نفت وگاز رگلاتوری : رگلاتوری: علیرغم ایجاد دونهاد مترقی بورس وشورای رقابت در کشور متاسفانه هیچیک از این دو سازمان نتوانستند نقش رگلاتوری را در اقتصاد کشور بازی نمایند وعلیرغم مکلف بودن شورای رقابت ووزارت نفت به ایجاد سازمان تنظیم قوانین ومقررات در حوزه نفت وبرق ما شاهد کارشکنی وشکل نگرفتن رکلاتوری هستیم، در حالیکه تحربه موفق رگلاتوری در صنعت مخابرات را داریم وفقدان این نظام باعث توزیع رانت واستمرار خام فروشی در صنایع پایین دستی نفت، پتروشیمی و فولادشده است. امیدواریم با استفاده از همه توان وظرفیت اتحادیه، اتاق ایران، مجمع تشخیص ومجلش شورای اسلامی موفق شویم در این دوره هیات مدیره این نظام را مستقر نماییم. والسلام
۱۲ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۳۵